Απόβλητα

Απόβλητα

Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο των χημικών καθαριστικών προς το περιβάλλον, έχει γίνει εξαρχής προσπάθεια μείωσης των συμβατικών καθαριστικών και αγορά των αντίστοιχων βιολογικών, ενώ μελλοντικά σχεδιάζεται η εξ ολοκλήρου αντικατάστασή τους.

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής συνείδησης του Ομίλου. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, συλλέγονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση.


Πολιτική́ διάθεσης «υπολοίπων» τροφίμων

Καθώς τα ξενοδοχεία του Ομίλου λειτουργούν σε εποχιακή́ βάση, οι ποσότητες πρώτων υλών που προμηθεύονται είναι συγκεκριμένες, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται περίσσευμα και να μην απορρίπτονται ποτέ πρώτες ύλες.

  • Κατά τη διαδικασία κλεισίματος των ξενοδοχείων στο τέλος της τουριστικής περιόδου, όλες οι κλειστές συσκευασίες που ίσως περισσέψουν διατίθενται για δωρεά σε υπηρεσίες συλλογής τροφίμων για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
  • Μαγειρεμένα τρόφιμα που έχουν παρατεθεί στον μπουφέ, βάσει κανονισμού υγιεινής και διαχείρισης τροφίμων δεν μπορούν να αποθηκευτούν και να ξανά σερβιριστούν.
  • Τα τρόφιμα που δεν έχουν έλαια, διαχωρίζονται και δίδονται για την δημιουργία οργανικού λιπάσματος (κομποστοποίηση). Σε καθημερινή βάση τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο στις κουζίνες και μεταφέρονται από εργαζομένους στους χώρους κομποστοποίησης.
  • Τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί και δεν έχουν παρατεθεί στον μπουφέ και δεν επαναλαμβάνονται στο πρόγραμμα την επόμενη μέρα, τηρώντας τις ορθές διαδικασίες συντήρησής τους, διατίθενται στα εστιατόρια προσωπικού.
  • Στο πλαίσιο της πολιτικής αποβλήτων του Metaxa Hospitality Group καθώς και της ευαισθησίας του Ομίλου σε θέματα που αφορούν την πανίδα, το Creta Maris beach resort συμμετέχει σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με το όνομα F4F (“Food for Feed”), το οποίο μετατρέπει όλα τα υπολείμματα τροφών σε τροφή για ζώα / κατοικίδια ζώα. Καθημερινά τα υπολείμματα τροφών από το κεντρικό εστιατόριο αποθηκεύονται σε καθορισμένη περιοχή του ξενοδοχείου και μεταφέρονται από εξωτερικό συνεργάτη στις εγκαταστάσεις του προγράμματος F4F στο Ηράκλειο.

ΕΣΠΑ