Η βιωσιμότητα στο Metaxa Hospitality Group

Στον Όμιλο Φιλοξενίας Μεταξά οι βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αποτελούν την κυρίαρχη φιλοσοφία μας.

Η τοπική παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα και οι πρωταγωνιστές – παραγωγοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διασφάλιση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, στην αντιστάθμιση της κλιματικής αλλαγής και στην θετική στο περιβάλλον, στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στη σύνδεση της τοπικής κουλτούρας και παραγωγής με τις αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας που προσφέρουμε.

Παράλληλα, πιστεύουμε στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους μας που θέλουμε να μένουν στον τόπο τους και να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους.

Πιστεύουμε στην ανάγκη να κρατήσουμε τη γη μας ζωντανή, αλλά να διατηρήσουμε ζωντανή και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά μας που είναι συνυφασμένη με τη γη.

Στο Metaxa Hospitality Group τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τα προγράμματα «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία» και «Βιώσιμες Προμήθειες». Γι’ αυτές τις δράσεις βιωσιμότητας, ο Όμιλος έχει βραβευθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο από τα TTG Travel Industry Awards και Hellenic Responsible Business Awards.

Η καλλιέργεια των εδαφών και η παραγωγή προϊόντων: Επίκαιρες βασικές προκλήσεις

Το έδαφος και η βροχή είναι ζωτικής σημασίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το έδαφος έχει συμπεριληφθεί στους μη ανανεώσιμους πόρους ενώ λαμβάνονται πρωτοβουλίες επικύρωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ο τρόπος που καλλιεργούμε τα εδάφη μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση για την ευημερία μας. Τα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά προέρχονται από το έδαφος. Γι’ αυτό οφείλουμε να το διατηρούμε υγιές με τις πρακτικές καλλιέργειας που χρησιμοποιούμε.

Από την άλλη, οι προκλήσεις είναι σημαντικές, καθώς:

 • Το 1/3 των παγκόσμιων εκπομπών αεριών θερμοκηπίου προέρχεται από́την παραγωγή́τροφίμων (Food and Agriculture Organization)
 • Πάνω από το 50% της παγκόσμιας γεωργικής γης είναι υποβαθμισμένη.(National Geographic)
 • Τα συστήματα τροφίμων ευθύνονται για το 80% της απώλειας βιοποικιλότητας (United Nations Development Program–Food and Agriculture Commodity Systems).
 • Τα τελευταία 50 χρόνια το φαγητό́έχει χάσει το 60-90% της διατροφικής του αξίας (Bionutrient Food Association)
 • Στα επόμενα 50 χρόνια δε θα υπάρχει έδαφος ικανό́ να καλλιεργηθεί́ για παραγωγή́ τροφής. (World Economic Forum)

Η Αναγεννητική Γεωργία είναι ο δρόμος

Η Αναγεννητική Γεωργία αποτελεί την ορθή υλοποίηση της βιολογικής καλλιέργειας και καλύπτει τα κενά της, πετυχαίνοντας τη βιωσιμότητα.

Μειώνει τα κόστη παραγωγής, αυξάνει την κερδοφορία της καλλιέργειας και κάνει ξανά τον παραγωγό «Παρατηρητή», δίνοντάς του σφαιρική γνώση γεωργικών πρακτικών.

H Αναγεννητική Γεωργία προϋποθέτει:

 • Ελαχιστοποίηση της διατάραξης του εδάφους
 • Εναλλαγή καλλιεργειών για την απαραίτητη βιοποικιλότητα στους αγρούς
 • Εδαφοκάλυψη για φυσική προστασία
 • Διατήρηση του εδάφους ζωντανού όλο τον χρόνο
 • Ενσωμάτωση ζωικού κεφαλαίου στην καλλιέργεια, όπου αυτή είναι εφικτή

Στο Metaxa Hospitality Group αναλαμβάνουμε δράση

Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι η πρόοδος μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Γι’ αυτό στο Metaxa Hospitality Group, αναλαμβάνουμε τo δικό μας κομμάτι ευθύνης στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε, τη φιλοξενία.

Αναλαμβάνουμε δράση με στόχο να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και να συμβάλουμε σε ένα ανθεκτικό, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων ξεκινώντας από την υγεία του εδάφους.

Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί στην φιλοσοφία μας να δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες που ‘’μυρίζουν Ελλάδα’’, σε άμεση βιωματική σύνδεση με τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τη γαστρονομία, την κουλτούρα και την ιστορία κάθε τόπου που δραστηριοποιούμαστε. Έτσι, επιδιώκουμε να συνδέσουμε τη βιώσιμη παραγωγή τροφής με τη γαστρονομία, προσφέροντας υγιεινές επιλογές διατροφής στην τοπική κοινωνία & τους επισκέπτες μας.

Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν βιώσιμο διατροφικό προορισμό.

Στο Metaxa Hospitality Group πρωτοπορούμε και καινοτομούμε για ακόμα μια φορά. Σκεφτόμαστε τις παγκόσμιες προκλήσεις και δρούμε τοπικά, έμπρακτα και στοχευμένα.

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν βιώσιμο διατροφικό προορισμό», το οποίο λαμβάνει υπόψη τις παγκόσμιες προκλήσεις και θέτει σε πρώτο πλάνο το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη.

Δείχνουμε τον δρόμο για τη μετάβαση προς την Αναγεννητική Γεωργία, πιστεύοντας ότι η παραγωγή στο οικοσύστημα του Οροπεδίου Λασιθίου μπορεί να καταστεί βιώσιμη, εμπορικά λειτουργική για τους ίδιους τους παραγωγούς, ουσιαστικό και υποστηρικτικό για τους κατοίκους του Οροπεδίου.

 

360 Road Map

 Η συνεργασία απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και επιτυχία του Προγράμματος

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος, στον Όμιλο Φιλοξενίας Μεταξά επιλέξαμε το Οροπέδιο Λασιθίου ως προορισμό εφαρμογής. Και αυτό δεν έγινε τυχαία.

Η σχέση του Ομίλου με το Οροπέδιο Λασιθίου είναι βαθιά προσωπική και περικλείεται στη λέξη «οικογένεια», εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, ενισχύεται μια μακρά σχέση του Ομίλου με το Οροπέδιο, ιδιαίτερα μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και τους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι προμηθεύουν τα ξενοδοχεία του Ομίλου με τα τοπικά προϊόντα.

Αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες του οικοσυστήματος της περιοχής και θέλουμε να την προστατεύσουμε. Πιστεύουμε ότι το Οροπέδιο Λασιθίου μπορεί να εξελιχθεί σε προστατευόμενο χωρικό σύστημα και να βασιστεί στην φέρουσα ικανότητα της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Σε αυτό το πρόγραμμα, πορευόμαστε με την υποστήριξη των τοπικών αρχών και φορέων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Συνεταιρισμός συμμετέχει παράλληλα και στο Πρόγραμμα «Βιώσιμες Προμήθειες» του Ομίλου. Με την νέα αυτή πρωτοβουλία, η συνεργασία γίνεται ακόμα πιο ουσιαστική και ισχυρή.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την συμβολή της Local Food Experts, εξωτερικοί συνεργάτες του Ομίλου για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης για περισσότερο από 30 χρόνια.

Τα βήματα του Προγράμματος

Η συμμετοχή των καλλιεργητών - μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να κάνουμε βήματα προς μία νέα και βιώσιμη μορφή καλλιέργειας, που πρώτη φορά πραγματοποιείται στην περιοχή.

Αφού επιλεγούν τα αγροτεμάχια, μαζί με τους παραγωγούς πραγματοποιούμε ενέργειες για την ένταξή τους στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2018|848 που αφορά τις βιολογικές καλλιέργειες.

Σε συνεργασία με τους παραγωγούς, τα τμήματα προμηθειών και τα επισιτιστικά τμήματα των ξενοδοχείων του Ομίλου, αποφασίζεται από κοινού ένα σχέδιο καλλιεργειών που περιλαμβάνει ποσότητες, προϊόντα και χρόνους παράδοσης.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδεύονται στην εφαρμογή αναγεννητικών πρακτικών, με αφετηρία τη βιολογική γεωργία στους αγρούς του Οροπεδίου Λασιθίου.
Παράλληλα, πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των αναγεννητικών πρακτικών και των προϊόντων, ώστε να αποφασίζονται αλλαγές ή επανασχεδιασμός των πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Οι ποσότητες προϊόντων που παράγονται από τις αναγεννητικές πρακτικές, όπως έχουν προ συμφωνηθεί, απορροφώνται από τα ξενοδοχεία του Ομίλου και προσφέρονται στους επισκέπτες τους.

Τα οφέλη για το Περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία

Το Πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν βιώσιμο διατροφικό προορισμό» έχει ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Περιβάλλον:

 • Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και συμβάλουμε σε ένα ανθεκτικό, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.
 • Επιτρέπουμε την αναγέννηση της καλλιεργήσιμης γης, ώστε να μπορεί να επιτελεί τις βασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να έχουμε καθαρό αέρα και νερό, υγιή φυτά και ζώα, ισορροπία και ποιότητα.

Κοινωνία:

 • Αναδεικνύουμε την Κρήτη ως πρωτοπόρο προορισμό με πρακτικές της Αναγεννητικής Γεωργίας, προάγοντας έναν τρόπο καλλιέργειας που ωφελεί το περιβάλλον και εκφράζει τη φιλοσοφία μας.
 • Αναδεικνύουμε το Οροπέδιο Λασιθίου σε ένα βιώσιμο διατροφικά προορισμό.
 • Εκπαιδεύουμε τους παραγωγούς και εμπνέουμε τους νεότερους στις νέες, καινοτόμες, αλλά αποτελεσματικές αναγεννητικές πρακτικές.
 • Οι παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου να λάβουν μεγαλύτερη αναγνώριση μέσω των βιώσιμων πρακτικών στις καλλιέργειες τους.

Οικονομία:

 • Επενδύουμε στην αλλαγή κουλτούρας σκέψης για το επιχειρείν της περιοχής, για την προσφορά βιώσιμων προϊόντων διατροφής
 • Επιτυγχάνεται άμεση οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας από τον Όμιλο Φιλοξενίας Μεταξά. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την απορρόφηση των προϊόντων από τα ξενοδοχεία μας, διασφαλίζοντας έτσι το εισόδημα των παραγωγών.
 • Παράλληλα, η μετάβαση στην Αναγεννητική Γεωργία θα συνδέσει τους συμμετέχοντες καλλιεργητές με την παραγωγή τροφίμων και τον κλάδο της φιλοξενίας, και θα δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες εισοδήματος.

Θέτουμε ως στόχο, ο Όμιλος Φιλοξενίας Μεταξά να αποτελέσει ορόσημο για τον ξενοδοχειακό τομέα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Παίρνουμε πρωτοβουλίες γιατί πιστεύουμε ότι αλλάζοντας τον τρόπο καλλιέργειας, βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε.

Είμαστε σίγουροι ότι το Οροπέδιο Λασιθίου και οι άνθρωποί του μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα Αναγεννητικής Γεωργίας.

Συνδέουμε οργανικά την τοπική παραγωγή με τις υπηρεσίες φιλοξενίες και οι επισκέπτες των ξενοδοχείων μας σε Κρήτη και Σαντορίνη απολαμβάνουν μια ολιστική βιώσιμη φιλοξενία, όπως την υπηρετούμε στο Metaxa Hospitality Group από το 1975.

ΕΣΠΑ