Τοπικότητα

Στο Metaxa Hospitality Group προσπαθούμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια να επιχειρούμε τοπικά. Θεωρούμε σημαντικό μέρος της λειτουργίας μας, την πλήρη κατανόηση των πεπραγμένων μας, αλλά και των όσων σχεδιάζουμε να πράξουμε στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζουμε να ενημερώνουμε επαρκώς και άμεσα το σύνολο των εργαζομένων μας μέσα από εκπαιδεύσεις σε θέματα πρακτικών βιωσιμότητας. Παράλληλα, δίνουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία στον επισκέπτη προσφέροντάς του την ευκαιρία να συμμετέχει σε δεκάδες δραστηριότητες περιβαλλοντικού και τοπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα δράσεις όπως η παραγωγή του τυριού, η αναβίωση του κρητικού τρύγου, το αλώνισμα των σιτηρών, η αναπαράσταση των κούρων των προβάτων, τα διαδραστικά μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής κ.ά. Με αυτές τις δράσεις έχουμε αναδείξει την αυθεντικότητα και το χαρακτήρα του τοπικού στοιχείου μέσα από πρωτοβουλίες όπου ο επισκέπτης γίνεται κοινωνός της πολιτιστικής ταυτότητας και της γαστρονομικής κληρονομιάς του τόπου μας. Τα παραπάνω είναι ο λόγος που έχουμε κερδίσει την πιστοποίηση “We do Local”, και πάντα προσπαθούμε να φέρνουμε τη λειτουργία μας πιο κοντά στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

ΕΣΠΑ