Βιωσιμότητα

Κάνουμε τις υποσχέσεις μας πράξη

Στο Metaxa Hospitality Group αισθανόμαστε υποχρέωσή μας να διατηρούμε βιώσιμες επιχειρήσεις. Από το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των ξενοδοχείων μας σε όλη την εμπειρία που προσφέρουμε στον επισκέπτη, η βιωσιμότητα ενσωματώνεται στην επιχειρηματική μας στρατηγική. Ενσωματώνουμε τις αρχές της βιωσιμότητας σε όλα τα ξενοδοχεία μας και εργαζόμαστε συνεχώς για να μειώσουμε περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μας. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με τοπικούς προμηθευτές που στηρίζονται σε αυτή την αρχή.


Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Βιώσιμης Διαχείρισης του WTTC, το Metaxa Hospitality Group διατηρεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιωσιμότητας, το οποίο διασφαλίζει την προστασία της φυσικής ομορφιάς, τη βιοποικιλότητα και την κοινωνική ευημερία, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει με αυτόν τον τρόπο περισσότερους τουρίστες και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού.

Παρουσίαση Έκθεσης Βιωσιμότητας 2018

Παρουσίαση Έκθεσης Βιωσιμότητας 2019-2020

Παρουσίαση Έκθεσης Βιωσιμότητας 2021

Παρουσίαση Έκθεσης Βιωσιμότητας 2022

ΕΣΠΑ