Οι άνθρωποί μας

Oι άνθρωποί μας είμαστε εμείς

Oι άνθρωποί μας, με υψηλό αίσθημα φιλοξενίας, έχουν απόλυτη κατάρτιση και γνώση της τοπικής αγοράς και του τουριστικού προϊόντος που καλούνται να διαχειριστούν. Οι καινοτόμες ιδέες, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η άψογη εξυπηρέτηση με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως ομάδα και με αυτά πορευόμαστε στο μέλλον. Η καρδιά και ο νους του Ομίλου ήταν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποί του, οι 669 εργαζόμενοι που δίνουν καθημερινά το χαμόγελο, την αφοσίωση και την αγάπη σε αυτό που κάνουν. Υποστηρίζουμε το έργο των εργαζομένων μας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία είναι για εμάς προτεραιότητα, ενώ οι άριστες διαπροσωπικές σχέσεις είναι εκείνες που μας καθορίζουν και συνθέτουν το ομαδικό, ανθρωποκεντρικό πνεύμα μας.

Facts & Numbers

  • 669 Συνολικός αριθμός εργαζομένων
  • 328 Άνδρες
  • 341 Γυναίκες
  • 535 είναι από την Κρήτη
  • 122 είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα
  • 263 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29
  • 54 νέοι και νέες κάνουν την πρακτική τους
  • Επενδύουμε στη διά βίου μάθηση και επιμόρφωση των εργαζομένων μας με σεμινάρια και άλλες δράσεις. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 131 σεμινάρια μετεκπαίδευσης, πλέον των τακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
ΕΣΠΑ