Εργαστείτε μαζί μας – Ονειρευτείτε Μαζί μας – Εξελιχθείτε μας μας

Όσο το Metaxa Hospitality Group μεγαλώνει τόσο μεγαλώνουν και οι ανάγκες μας, και πιστεύουμε ότι για να φτάσουμε στους στόχους που θέτουμε, πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεπώς, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος της μεγάλης οικογένειας του Metaxa Hospitality Group, η οποία προσπαθεί συστηματικά να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μας μέσω ενός βιώσιμου πλάνου δράσεων και πρωτοβουλιών.

Μπορείτε να μας στείλετε βιογραφικό σημείωμα μαζί με πρόσφατη φωτογραφία σας στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@metaxahospitality.gr