«Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας»

Στο Metaxa Hospitality Group πιστεύουμε στην ισχύ της ομάδας. Μιας ομάδας που τη νιώθουμε ως οικογένεια και είναι αυτή που προσφέρει καθημερινά, χαμόγελο, αφοσίωση και αγάπη, κάνοντας τη φιλοξενία ξεχωριστή.

Γι’ αυτό επιδιώκουμε να την εμπλουτίζουμε με τους καλύτερους. Αναζητούμε το ταλέντο και την ηθική, με δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες. Προσφέρουμε ισότητα ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενούς μας και τους αξιοποιούμε με ευαισθησία, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής τους.

Χτίζουμε σταθερές και διαχρονικές σχέσεις μέσα σε ένα δίκαιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με όλους τους ανθρώπους μας.

Εργαζόμαστε και μεγαλώνουμε μαζί τους στον δρόμο προς την επιτυχία. Δυναμώνουμε μαζί τους με δια βίου μάθηση, εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση. 

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και ένα σημαντικό συστατικό της επιτυχίας μας. Είναι  η δύναμή μας και νιώθουμε υπερήφανοι για όλους.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Εργαστείτε μαζί μας

WORK WITH US

Προσφέρουμε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο οι άνθρωποί μας προάγουν την αυθεντικότητα και την εμπιστοσύνη σε κάθε επίπεδο. 

Με κάθε ευκαιρία προστατεύουμε την εργασιακή ευημερία και αρμονία, έχοντας θεσπίσει ένα σύστημα πολιτικών που προάγει την ισότητα των ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ένταξη και τη διαφορετικότητα στην εργασία, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, καλλιεργώντας μια κουλτούρα που σέβεται και αξιοποιεί τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.

Ονειρευτείτε μαζί μας

DREAM WITH US

Ονειρευτείτε τη μελλοντική σας θέση στον τουρισμό και εμείς θα σας δώσουμε την ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα μέσα στον Όμιλό μας. Κυρίαρχη και θεμελιώδης αξία μας είναι ο κάθε εργαζόμενος να οραματίζεται το μέλλον του δίνοντας έμφαση στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Στηρίζουμε έμπρακτα τις αλλαγές στην οικογενειακή ζωή και είμαστε δίπλα στον εργαζόμενό μας ως άνθρωπο που ονειρεύεται και πλάθει την ευτυχία του.

Εξελιχθείτε μαζί μας

GROW WITH US

Σεβόμαστε τους προσωπικούς στόχους εξέλιξης του κάθε εργαζόμενου και μέσα από την κοινή εξελικτική μας πορεία, φροντίζουμε για την κάλυψη των υψηλότερων κενών θέσεων από το ήδη υπάρχον δυναμικό μας. Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση μέσω επίσημων προγραμμάτων κατάρτισης που στοχεύουν στην αύξηση ή την ενίσχυση των τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων μας ώστε να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους και ανέπτυξαν νέες. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιστορίες εργασιακής επιτυχίας (Success stories) των ανθρώπων του Ομίλου μας και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε καινούριες.

ΕΣΠΑ