Κάθε μέρα λειτουργίας είναι μέρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας

Το Metaxa Hospitality Group πρωτοπορεί και τιμά την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, όπως έχει καθιερωθεί η 28η Απριλίου από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Φέτος, μέσα από το κεντρικό μήνυμα “act together” η ΔΟΕ προτρέπει εργαζόμενους και επιχειρήσεις να ενεργήσουν μαζί για να οικοδομήσουν μια θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

Για το Metaxa Hospitality Group η δημιουργία και η σταθερή διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα. Η εργασιακή ικανοποίηση, η προσωπική ανάπτυξη, η επαγγελματική εξέλιξη και η βέλτιστη απόδοση βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο, το Metaxa Hospitality Group πρωτοπορεί συνεχώς, με το σχεδιασμό και τη διαρκή επικαιροποίηση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής στρατηγικής πρόληψης, η οποία περιλαμβάνει τη διατήρηση ασφαλών εγκαταστάσεων, την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών, τους τακτικούς ελέγχους και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις.

Το Metaxa Hospitality Group, ειδικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, εφάρμοσε το εξειδικευμένο πρόγραμμα “Committed to Caring”, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχείων σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για εργαζόμενους και επισκέπτες.

Επιπλέον, ακολουθώντας όλους τους κανόνες Υγιεινής, Τροφίμων και Ασφάλειας, τα ξενοδοχεία του Ομίλου λαμβάνουν κάθε χρόνο πιστοποίηση HACCP (Hazard analysis and critical control points).

Επίσης, για την περαιτέρω ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών, τα ξενοδοχεία μας διοργανώνουν ετήσιες ασκήσεις εκκένωσης με διαφορετικά σενάρια κρίσης κάθε φορά, με στόχο την ετοιμότητα και την άρτια οργάνωση της ομάδας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών κάθε ξενοδοχείου.

Σε σχετική δήλωσή του ο CEO του Metaxa Hospitality Group Ανδρέας Μεταξάς επισημαίνει:

«Για τον Όμιλό μας, κάθε μέρα λειτουργίας είναι μέρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας. Οι άνθρωποί μας είναι πολύτιμοι και μεριμνούμε διαρκώς γι’ αυτούς όπως κάνει κάθε ελληνική οικογένεια για τα μέλη της. Είμαστε περήφανοι για τις καλές πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που αναπτύσσουμε διαχρονικά και χαρακτηρίζουν το εργασιακό περιβάλλον στον Όμιλό μας».

ΕΣΠΑ