Βιοποικιλότητα

Η Βιοποικιλότητα της Ελλάδας αποτελεί μια τεράστια περιουσία για όλους τους πολίτες της χώρας. Χρέος κάθε ατόμου και εταιρίας είναι η προστασία, η υποστήριξη και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος πράττει τα μέγιστα διατηρώντας το φυσικό κάλλος στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ξενοδοχεία του, πάντοτε με σεβασμό προς το περιβάλλον και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική παράδοση του κάθε τόπου.

  • Για τη φύτευση των υπαίθριων χώρων των ξενοδοχείων χρησιμοποιούνται κατά κανόνα, ενδημικά είδη, με συνεχή προσπάθεια αύξησης της ποικιλίας των ειδών και του αριθμού των φυτών, ενώ εφαρμόζεται βιολογική διαχείριση των κήπων των ξενοδοχείων με προσπάθειες διατήρησης και αύξησης των ωφέλιμων εντόμων και των μικροοργανισμών που ενδημούν στο τοπικό οικοσύστημα, με εξαπολύσεις ωφέλιμων εντόμων και μικροοργανισμών.
  • Επιπλέον, πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις της ομάδας πρασίνου του κάθε ξενοδοχείου, οι οποίες αφορούν σε βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης γαιών και της υγείας του εδάφους.


Ως Όμιλος, πιστεύουμε ότι με το να παρουσιάζουμε με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα μας, με τις συνεχείς προσπάθειές μας για το περιβάλλον, ωθούμε ταυτόχρονα τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, να γίνουν μέρος των ενεργειών προστατεύοντας το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα, αλλά και δίνοντας ώθηση στην τοπική κοινωνία.

ΕΣΠΑ